När vi enat oss
16 september, 2015
Finns det en kompetent undersköterska om 5 år?
10 januari, 2016

Vården är inte tillräckligt spännande, utmanade och utvecklande idag, det visar inte minst sökande till undersköterska utbildningen, de som fortsätter att arbeta som sjuksköterskor blir färre efter utbildningen, Vårdyrken i stort har en av de sämre statusarna. Om vi jämför med  övriga Norden som Norge, Finland, Danmark där vi som arbetar i vården ses som viktiga och värdefulla. Där arbetar vi med det som vi har utbildat oss i utan att bli nedtyngd av kringsysslor. De interprofessionella teamen är den värdefullaste tillgången.

STATUS – Ett ord som bör sammankopplas med vården, när samhället i stort har många delar som inte fungerar är det en mängd komponenter som inte synkroniserat sig, de blir vilda och varje enhet kör vilda maktlösa sprinterlopp. Ropen hörs mindre och så småningom dör det. Bitterhet och missnöje sprider sig in i alla och får fäste.

Vården ses sällan som en helhet utan har istället blivit uppdelad i grupper av yrkesprofessioner, som alla kräver högre status. Landet vi lever i har hamnat i en slipprig geggamoja där alla kanar runt och inte kommer framåt. Ingen tar den andres utsträckta hand utan alla lämnas åt sitt öde. Psykisk ohälsa är kanske redan en norm.

I ett land är vården på många sätt vägvisare för hur samhället fungerar, finns inte strukturen där faller det mesta. Öppenheten försvinner samtidigt som demokrati och inflytande blir försummat. Det som kan hålla ihop i ett land är om vården visar sin kvalitet och som en helhet. En väl fungerande vård visar på människans värde och politikernas syfte om ett välmående land.Det ställer heller inte grupper mot varandra

För att höja statusen för en yrkesprofession behövs en annan att trycka ner, det är på det viset det fungerar idag. Det blir en hierarki som inte sammanför utan splittrar. Grupper sätts mot varandra och alla olika ingår i ett slags fejkat låtsaskrig som aldrig tar slut.

Vad som behövs är status på vården, att den får verka utan vinsttänk, med det sagt är det inte utan ansvar. Sjuka människor ska inte mötas av stängda vårdinrättningar, de ska mötas av den samlade kunskapen, kompetensen, erfarenheten som kan bota, ge ett värdigt liv trots sjukdom och ålder, Sjukvården är den instans som finns innan livet börjar, till slutet av livet och ända till efter döden, Vägen kan se olika ut för varje människa, men de bör få känna att deras liv är värda all sjukvård, omsorg och omvårdnad utan att få en prislapp på sig. Vården behöver få kosta!

Det här kan vi göra om beslutsfattare skapar förutsättningar för det. Genom att vården i sig har hög status och vi som finns i den har den samlade kunskapen i dynamiska demokratiskt självstyrda byggda team. På det sättet blir teamet i sig en läroplattform och utveckling via olika utbildningar blir framåtskridande. Att sätta olika statusar på olika yrkesprofessioner är prövat och fungerar dåligt, egentligen inte alls, för det blir en konflikthärd och dålig arbetsmiljö som smittar på de som behöver oss. Den undergräver jämställdheten och för att arbeta med det som mål behövs lika värde utifrån olika arbets- och livserfarenheter, kunskaper och kompetens. Det kräver att chefer har modet och tilliten att våga släppa sin krampaktiga tag i sin prestige och makt, och låta besluten tas nerifrån. 

För att upprätthålla vårdkvalitén och minska riskerna behöver vi höja statusen för vården som helhet, hur det fungerar med splittringen som är idag med att kommunerna ska ansvara för en viss del, landstinget för en annan bit och staten för resten. Cheferna blir fler med olika främmande titlar och placerar sig allt längre från golvet. För vårdpersonalen blir det sedan en förlängning och alla de olika professionerna blir tighta grupperingar av alla de olika yrkesprofessionerna. Alla skriker på höjd status och för att det ska fungera behöver det alltså finns underordningar, vill vi däremot höja status för vård bör vi prata och arbeta i team, på det sättet når vi jämställdhet emellan alla professioner, finns det där kommer det även att spegla över i samhället och gagna de som behöver vården.

Allt sammantaget är det ingen som tar det övergripande ansvaret utan olika delar bollas mellan dessa instanser. Vård och omsorg kräver ansvarstagande orädda beslutsfattare och våra politiska ledare behöver inlevelseförmåga. Utbildningen till undersköterska ska ses över och bli reglerad för undersköterskor och professionsstegen bör ingå som en helhet, om nu Sverige ska bli landet som via välfärden ska skydda människan och höja statusen för vården och Sverige behövs mer än tomma ord från politiker!
Vi som är professionen ska vara med i diskussionen och besluten. Sveriges Undersköterskors & Specialistundersköterskors yrkesFörening, SUSF deltar med vår profession för vi har viljan att medverka till att höja vårdens status och lyfta bort allt det som nu är fel. Ingen ska behöva stå i skuggan från någon annan. Vi ser framemot spännande möten och en levande dialog

Att sänka vården är att begrava landet, för värdet av våra liv blir värdelöst.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.