Vi ska öka förtroendet och tilliten mellan olika yrkesgrupper och på det viset se till att vår kunskap och kompetens blir erkänd. Vi ska bana väg till våra politiker och beslutande myndigheter att arbeta för våra frågor, arbetsvillkor, status och den lönebild vi har. Vi arbetar för dig som är verksam inom yrket,har utbildning och titeln undersköterska och/eller specialistundersköterska.

Vi vill höja statusen för yrket och för att vår profession ska få erkännande och egen legitimation. Vi gör detta genom att i en långsiktigt perspektiv granska alla utbildningar inom området och ta fram ett förslag om enhetlig rikstäckande utbildning.

Det för att undersköterskan och specialistundersköterskans kompetens, kunskap och utveckling ska bli en stark konkurrenskraft