Målet för Sveriges undersköterska & Specialistundersköterska Förening, SUSF, är att synliggöra och verka för en profilering av undersköterskans och specialistundersköterskans professionella kompetens, kunskap och yrkesroll inom hälso- och sjukvården. Det saknas i dag trygga anställningar, en egen yrkesidentitet.

Vi som utbildar oss i yrket ska erbjudas fast tjänst, erbjudas heltid, en lön som det går att leva på, karriärmöjligheter, bra arbetsvillkor och inflytande

För närvarande finns inget enhetligt eget koncept på utformningen av utbildning till undersköterska. Kriterierna för yrket är varierande och det saknas en tydlig läroplan. Utgångspunkten bör vara en sammanhållen och ENHETLIG utbildning över hela riket.

Undersköterskans roll är viktig och det saknas erkännande av detta.För de specialistutbildade undersköterskorna vill vi verka för att yrket ska bli reglerat och ge en egen behörighet.

Med regleringen/legitimationen kan specialistundersköterskan styrka sin kunskap och kompetens.