Vår Idé

Det är lätt att fastna i vardagen av att vara en undersköterska. Den varierande grad av känslor en undersköterska upplever dagligen är unikt jämfört med andra yrken. Det kommer att finnas stunder av lycka, stunder av sorg, skratt och stunder av rädsla.
Som undersköterska kan du under ett arbetspass behöva bemöta flera hundra olika behov.

Vår Idé är att skapa grupper, olika forum, nätverka och skriva artiklar. Detta för att peka med hela handen var förändringar behöver göras. Med en förening kan vi skapa nätverk med de högsta beslutsfattarna, skolor, myndigheter och journalister, som i sin position ska bli möjliggörare för att fatta de rätta besluten om vår yrkesprofessions framtid. På det sättet (vilket egentligen är det enda) kan vi styra och peka ut färdriktningen.

När alla undersköterskor blir eniga i kampen är vi en styrka som gemensamt tar kontrollen över vår utbildning och framtid.

Tillsammans kan vi

Organisera undersköterskor i Sverige
Påverka och driva till Reglerad nationell utbildningen
Annan titel (Leg Närsköterska)
Driva Undersköterskans rätt till utveckling i egna professionen
Egen behörighet - Legitimation
Vi ska öka förtroendet och tilliten mellan oss olika yrkesprofessioner för att främja demokrati och skapa jämställdhet
Vi ska vara i framkanten för såväl idéburen Vård & Omsorg som den offentliga