Välkommen till årsmötet den 6 April

Du är nästan klar nu.
Det återstår nu de 100 kronorna i anmälningsavgift  du kan Swisha till 123 162 6878 eller om du väljer via Plusgiro 706795-2
Har du inte betalat årsavgiften till SUSF betalar du 350 kr, då ingår årsavgiften. 

Varmt välkommen

Sveriges Undersköterskor & Specialistundersköterskors YrkesFörening, SUSF

Marianne Stathin Ordförande
Yvonne Ericsson Viceordförande
Emily Tallén Ledamot

Eva Ekelund Ledamot
Cristina Styrén Ledamot

Mötet blir i Stockholm.  Adress mailar vi till dig när vi vet hur många vi blir,