Vad säger politikerna

Här lägger vi ut vad de olika politiska partierna vill med oss, vad de vill verka för.
Vi lägger ut en del av deras åtgärdsprogram med länk i deras logga och i den turordning som de svarat på vår skrivelse,Av den anledningen kommer en del inte att synas här då vi inte fått svar. (Har du inte läst skrivelsen, kan du göra det här)

Trots påminnelser och där vi har frågat vänligt om vi undersköterskor inte är tillräckligt viktiga. Vartefter de svarar kompletterar vi.
Svaren som vi fått har vi lagt under menyfliken Politikerna svarar

 Logga in med ditt användarnamn och lösenord

Svar på brev 6 april 2014  11:02:37
Fi vill verka för att landstingen avskaffas och anser det nödvändigt att utreda hur hälso- och sjukvården ska utformas och organiseras för att göra det möjligt att ge och få vård utan att underordnas, vare sig som patient eller anställd… Läs mer genom att klicka på deras logga

Svaret från F! till oss på vår Skrivelse kan du läsa här

********************************************************

Svar på brev 12 juni 2014  15:22:55

 

Då dessa partier som vi uppfattar det har svarat tillsammans och vi har svårt att hitta ett gemensamt partiprogram angående vår frågeställning så har vi ingenting att peka på vad gäller KD, Centern, Folkpartiet och Moderaterna.
Vi har försökt att få enskilda svar men det har enbart kommit ett gemensamt. Vi anser att de har svarat och därför lägger vi ut dessa Tillsammans
Svaret från Allianse, Regeringen till oss på vår Skrivelse kan du läsa här

 

Svar på brev 19 maj 2014  10:42:47
vänsternPersonalen är vårdens viktigaste resurs. Genom att satsa på bra löner,goda arbetsförhållanden arbetsplatsdemokrati, utöka personaltätheten och möjligheter till utveckling i jobbet…Läs mer genom att klicka på deras logga
Svaret från Vänstern  till oss på vår Skrivelse kan du läsa här
********************************************

Svar på brev 18 juni 2014  17:06:25

soc Socialdemokraterna vill etablera en ny syn på välfärdens professioner. Deras kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska vara vägledande för att höja kvaliteten i välfärden.

(OBS! Detta möte har de haft efter vår skrivelse)

Nio insatser för att höja kvaliteten
I vår strategi presenterar vi nio insatser för att höja kvaliteten och attraktiviteten för framtidens yrkesutbildning.
  • Låt branscherna forma yrkesprogrammen.
  • Ge alla elever den praktik de har rätt till.
  • Yrkesprogram ska ge högskolebehörighet.

….. Läs mer genom att klicka på deras logga.

Svaret från Socialdemokraterna  till oss på vår Skrivelse kan du läsa här