Titel Undersköterska-Skriv på

Ett litet skutt i rätt riktning
26 juni, 2018
Undersköterskans dag
3 september, 2018

Betydelsen av titeln är större än vad vi egentligen tror! Den ska andas, verka och visa på vilken nivå vår utbildning är, den ska ge information om vad vi utför och vilken position vi har i sjukvård och omsorg.

Sveriges Undersköterskors & Specialistundersköterskors Yrkesförening, SUSF

Har djupdykt sedan år 2013 i en myrstack av utbildningar till undersköterska, det har visat sig vara på så många olika nivåer att beslutsfattare och förtroendevalda (Kommunal) ska rodna av skam. Vi i SUSF har helt övergivit Sverige vad gäller utbildning och började istället titta på övriga Nordens utbildningar.

Där har vi fastnat för Finlands Närvårdar utbildning som vi efter noggranna analyser och reflektioner anser är helt genomförbar i Sverige med några smärre justeringar. Vi blev inbjudna till Nordiska Organisationen i Helsingfors och vi har därifrån fått en helhetsbild över övriga Nordens utbildningar som även ger legitimation.
Vi i SUSF har fått mycket stöd och hjälp därifrån till det förslag som vi presenterat och slagits för sedan år 2013.
För att närma oss övriga Norden och för att få bort den underordning som finns redan i vår titel krävs ett titelbyte. För att få det krävs att många kräver det. Även utomstående alltså de som inte är undersköterskor kan skriva under för att stödja oss i detta.Tänk på att vår titel är inte skyddad, det står därför varje kommun, landsting och privata vårdgivare att bakom vår rygg helt egenmäktigt
byta ut vår titel och ge alla oavsett om de har utbildning eller inte, en och samma titel.
Detta utan att våra förtroendevalda (kommunal)sätter en broms. Något som redan skett ex, personlig assistent, omvårdnadspersonal. 
I en nära framtid suddas även den skillnaden bort liksom gränserna på arbetsuppgifter mellan
outbildad,sjukvårdsbiträden och de som utbildat sig till undersköterska.
De som specialiserat sig kommer även de att ingå i en och samma klump bland alla andra
. Frågan är när detta kommer, och hur det kan stoppas

DET ÄR DAGS ATT REAGERA OCH AGERA!!! I dag har vi den mest OJÄMSTÄLLDA, OMODERNA hierarkin i Sjukvården och Omsorgen, Som skulle få Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren och Florence Nightingale skämmas öronen av sig. Om de levt idag!


Vår motivering till en ny titel för undersköterskor, som i en professionsstege leder till Legitimation enligt SUSF modell är Legitimerad Närsköterska är;

  •  Titeln ska spegla det NÄRA arbetet vi utför, likadant som i övriga Norden
  • Sköterska är etablerat i Sverige så det behåller vi
  • Titeln visar på högre utbildning och ska vara skyddad
  •  Vi ska via vår titel visa på skillnaden mellan sjuksköterska
    och oss
  • Leg. Närsköterskan ett mer salutougent förhållningssätt och ska visa på vårt direkt arbete med människor.
  •  Titeln speglar även att verksamheter strävar mot jämställdhet och kvalitet

Hjälp oss driva igenom ett titelbyte NU till Närsköterska och skriv på, Vi från SUSF garanterar att namnlistan skickas till rätt instans. Skriv på, och DELA vidare…

Klicka på Skicka… Vänta tills ni fått bekräftelse.

Comments are closed.