Tack för att du tog dig tid

Ditt deltagande betyder mycket, vi syns den 30 September
Vi E-mailar plats och tid efter den 27 Augusti.
Med dagordning som du ska ge din arbetsgivare för att få ledigt
använd dagordningen till att argumentera för ledigt och
för att din arbetsgivare ska ha ett underlag till motivering att betala din resa ++++

Eventuellt kommer vi att ordna spännande studiebesök 29/9 beroende på hur många vi blir.