Om oss

Yrkesföreningen startade år 2013 det vi saknade var en plattform där vi kan mötas i en ömsesidig gemenskap för att kunna organisera oss. Tankarna från oss som startade SUSF var likvärdiga och vi delade uppfattning om åtgärder för att yrkesprofessionen återigen ska bli ett statusyrke. Vi bestämde då att vi ska se över utbildningen och göra en plan för hur den ska kunna leda till legitimation.Något vi arbetat och lobbat för sedan starten. Vi sökte olika vägar för att tillsammans agera och på det sättet föddes tanken på en förening för hela landets alla undersköterskor och specialistundersköterskor.

Vi är och var medvetna om att vi inte inom en kort period kan förändra hela den vårdpolitiska agendan, trots det har vi nu tagit många steg och fört in ett positivt tänk kring yrkesprofessionen. Som exempel kan ges att det aldrig har debatterats på så hög nivå om vår status, jämställdhet mellan yrkesprofessioner och ett nytänk kring utveckling av undersköterskans roll och specifika breda kompetens och kunskap