Något har hänt!

“NÄR DU SEGLAR PÅ KÄRLEKENS HAV”
12 maj, 2015
Vilken slogan ska SUSF ha?
21 maj, 2015

välkommen 1När vi startade föreningen möttes vi ofta av bittra kommentarer, undersköterskor som annars var så kloka var arga och kände sig underskattade. I allt detta startade vi Föreningen SUSF och vi började skriva om status, om hur viktigt det är att ena sig och vi vill prata mer om undersköterskan som proffs.

Många tyckte vi var konstiga, kanske till och med galna. Vi skrev om betydelsen av enhetlig utbildning i landet, att vi tillsammans kan sätta status på vår yrkesprofession igen. Vi skrev även om stoltheten vi alla ska känna över allt vi gör. Naturligtvis möttes vi av en viss syrlighet.
Ett av de största prioriteringarna vi har är att ena gruppen, något som vi vet kommer att ta tid. Vi har ändå kommit långt.

Vi har summerat de 2 år sedan starten av SUSF och vad vi får fram är något mycket positivt, De svarta rubrikerna i tidningarna har blivit färre, nu går flera undersköterskor ut och kommenterar i tidningar när något sådant skrivs. Det är dessutom otroligt bra kommentarer som ges.

Diskussioner som vi ser har fått en mer positiv klang och fler börjar hjälpa varandra både vad gäller studier och allmänt. Det börjar bli rätt stöd till varandra och om varandra. Poängen som är viktig är att sluta se varandra som rivaler utan helt enkelt se oss som kolleger., även om vi inte finns på samma arbetsplats.

Vi hör även i de politiska rummen att det pratas om status vad gäller undersköterskan. Jan vår Vice ordförande och jag var på ett stort tvärprofessionellt möte och glädjande därifrån var just att undersköterskan var något som respekterades högt och detta kom från läkare sjuksköterskor och andra professioner. Dessutom lyssnade alla mycket noga på oss när vi kom med många tunga förslag, Dessa förslag manglas nu på regeringsnivå.

Visst finns fortfarande de som uttrycker sig negativt och dessutom har åsikter om oss, så småningom kanske även de förstår hur viktigt det är att ena alla för att kunna höja vår status och komma ur vår underordnade roll.

Vi på SUSF kanske vågar ta på oss en del av allt det positiva som hänt för något har hänt och inga kan vara gladare än vi. Om det är vi som påverkat eller om det är något annat kan vi inte svara på, däremot är vi glada över att vi har medlemmar som tror på oss och nya som kommer.
Tillsammans kan vi bygga en styrka som är större än vårdkaoset.

Comments are closed.