Historik

På 90-talet fick över 75 000 undersköterskor sparken från sjukvården, strukturella förändringar skulle sjösättas och sjuksköterskor skulle ta över undersköterskans arbete. Vi saknade ett fackligt engagemang som kunde ställt sig på barrikaderna för oss. Satt igång olika demonstrationer och tagit ut oss i strejk. Istället gjordes ingenting utan allt fick ske. I dag ser vi konsekvenserna av det som hände med övermäktig brist på undersköterskor, stängda vårdplatser, bristande utbildning. Alla möjligheter till utveckling som fanns togs bort och bromsades helt.

Underordningen vi har i dag har skapats, hållits vid liv och inte följt de förändringar som hela spänningsfältet kring kvinnans roll i samhället har gjort. I det komplicerade spänningsfält där kvinnans roll i samhället blev en fråga i takt med en ekonomisk sjukvårdspolitik, där bristen på kvinnlig vårdpersonal blev påtaglig.Den medicinska utvecklingen, stigande sjukvårdskostnader och tack vare andra yrkesgruppers agerande har vi fått leva med en underordnad yrkesroll som lever kvar sedan 1940-talet. Att bli betraktad som underordnad i dag är ett synsätt och en attityd som lever kvar och bygger på gamla omoderna traditioner och det är något vi anser har passerat bäst-före datum. Undersköterskor är och ska ses som en egen profession och inte som avlastningspersonal.