Föreningen SUSF

SUSF medverkar i olika utredningar som är beställda av regeringen som referens, expert och remissinstans vad gäller undersköterskors utbildning och roll i sjukvården och omsorgen Vi ser till att delta i olika seminarier och sammankomster i syfte att bevaka undersköterskors intressen. Lobbar och väcker debatter i det politiska rummet

Tillsammans organiserar vi oss, följer etiska principer, kvalitetssäkrar vår yrkesprofession och att vi arbetar utifrån vetenskapliga principer. Hos oss kan alla undersköterskor, oavsett inriktning och arbetsplats kunna utbyta kunskaper och erfarenheter. Här ska vi alla se till att vår yrkesprofession och professionella utveckling ska mötas av respekt.

En unikt grym gemensam enighet ska skapas som aldrig funnits tidigare över hela Sverige. Studerande är välkomna och ska här kunna få stöd och hjälp i sina frågeställningar. Pensionerade kolleger ska kunna hitta sin plats här. Tillsammans lyfter vi vården, enade är vi starka oslagbara och vinnare Bli medlem