8 mars kvinnodagen
8 mars, 2015
Undersköterska och social media
19 mars, 2015
Vi i Sveriges Undersköterska & Specialistundersköterska Förening, SUSF diskuterar mycket kring utbildningsfrågor. Egentligen är det inte konstigt utan det görs utifrån anledningen till att vi startade föreningen. Vi har fler anledningar till att vi startade och det var att försöka ena gruppen undersköterskor. Något som det egentligen aldrig gjorts några riktiga försök till. Vi ser just det som en av anledningarna till att vi på många sätt blir ignorerade och utbytbara till andra yrkesprofessioner.
Det är på många sätt allvarligt när undersköterskor som vi upplever det hålls splittrade och det får negativa konsekvenser.
Att söka kunskap är en skyldighet och ha sin egen uppfattning vad gäller livet och döden är vår rättighet, i våra yrkesprofessioner ska finnas den tryggheten att vi utvecklar och utbildar oss.
Samtidigt som vi vidareutbildar oss ska även ribban för vår status höjas, något som inte sker idag. Vi kan då fråga om utbildningen som sådan är helt fel och det finns ingen framtid för undersköterskor, eller så kan vi gå samman under “samma tak” och agera. Ingenting går av sig självt, ingen annan fixar detta utan utvecklingen och status höjning kan vi enbart få genom kunskap och gemensamma beslut.
Samma gäller en reglering av yrket och behörighetslegitimation för våra arbetsuppgifter. Det kommer att kräva arbete från oss i Föreningen SUSF och det behövs en vilja från alla undersköterskor för att nå dit. Det går inte att enbart sitta still i någon hörna och “tycka”.
Vi har snart skickat ut mail till alla medlemmar då vi bytt system i registreringen, Vi blev tvungna att föra över alla manuellt till det nya systemet, det handlar inte om några futtiga timmar utan månaders av arbete. VI VILL NU ATT NI ALLA ÖPPNAR ERA MAIL. Vi har även försökt att nå ut via PM korgar här på Facebook och Tusentals SMS är skickade om detta. Ett svar skulle glädja oss.
Kan vi ena oss i landet och skapa möjligheter tillsammans? Ja vi tror det i föreningen och hoppas att fler ansluter sig.

Bli medlem du med blimedlemknapp

Comments are closed.