Om oss

Vi som startat Sveriges Undersköterska & Specialistundersköterska Förening, SUSF är;
Marianne Stathin, Jan Höök & Claudinne Ahlgren.
Claudinne har pausat från styrelseuppdraget och ersatts av Olle Appelgren. Claudinne deltar och håller sig Ajour och kliver in vid behov.

Det som knöt oss samman var vår liknande bakgrund som att vi 3 har haft egna företag, arbetat i andra branscher, bott utomlands.Lång erfarenhet från vården I våra diskussioner såg vi bristerna i utbildning och att statusen för undersköterskor oavsett specialistkompetens eller grundutbildning var obefintlig.

Våra tankar kring detta var likvärdiga och vi delade uppfattning om åtgärder för att yrkesprofessionen återigen ska bli ett statusyrke. Vi sökte olika vägar för att tillsammans agera och på det sättet föddes
tanken på en förening för hela landets alla undersköterskor och specialistundersköterskor. Vi är medvetna om att vi inte inom en kort period kan förändra hela den vårdpolitiska agendan, trots det har vi nu tagit många steg och fört in ett positivt tänk kring yrkesprofessionen. Som exempel kan ges att det aldrig har debatterats på så hög nivå om vår status, jämställdhet mellan yrkesprofessioner och om ett nytänk kring det tvärprofessionella teamet där undersköterskan ska ha en självklar plats. 
Tillsammans i hela landet utgör vi en av Sveriges största yrkesgrupper på ungefär trehundratusen personer som är verksamma inom vården. Vi är nu splittrad som yrkesgrupp. När vi enar oss, blir vi en drivande och samlad kraft, där vi gör skillnad.Med tanke på att vi är Sveriges största yrkesgrupp med närmare trehundratusen människor som arbetar inom vården behöver vi hitta alla duktiga medarbetare.
Det vi ser är att kraven minskar på utbildning och de utbildningar som numera betalas till våra arbetsgivare via skattesedeln är minimerade och uppfyller inte kraven på titeln undersköterska. De som nu genomgår olika valideringsutbildningar når en nivå till sjukvårdsbiträde.I förlängningen sänker det vår status och våra möjligheter till att arbeta med det som vår utbildning ger oss.  Att höja statusen behöver gå via en enhetlig utbildning i Landet och en reglering av yrket.Vår underordningen finns redan i titeln och en justering av titeln är en av våra högre prioriteringar. Under behöver raderas. Att specialisera sig ska räknas som en högre utbildning och ge en behörighet för våra arbetsuppgifter. Utbildning ska löna sig och ge företräde till fasta tjänster, vi ska bli anställda efter vår titel.
TILLSAMMANS BLIR VI STARKA, OM ALLA REGISTRERAR SIG I FÖRENINGEN JU MER KAN VI ÄNDRA PÅ DÅLIGA ARBETSVILLKOR OCH BLI EN YRKESPROFESSION SOM INTE ÄR YTBYTTBAR.
BLI MEDLEM DU MED