När är det objektivt?

Hur produktivt är avvikelser i vården?
8 May, 2015
Ensamhet skulle vara kriminellt!
11 May, 2015
objektivI veckan som var kom Svenskt näringsliv ut med rapport om kvalité i äldreomsorgen.  Titeln på undersökning är; ” Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning?”
Som vanligt är det kryssfrågor som gäller och frågorna är ställda enbart till vårdtagarna.  Jämförelser har då gjorts mellan boenden som har högre kostnader och det visar sig då att kvalitén är inte högre på särskilda boenden som lägger mindre pengar än i de kommuner som lägger mer pengar på sina särskilda boenden.
 

Det de har tittat på är om alla har en genomförandeplan och den nöjdhet hos personer som bor på ett särskilt boende upplever. 
Det här är Svenskt näringslivs rapport vilket vi inte ska glömma i sammanhanget.
Det som även är märkligt är att ingenstans tas frågeställningar upp om personalens mående, deras utbildningsnivå, hur länge de arbetat i vården, personalens sjukskrivningar och för vad!?
Det är svårt att se att denna rapport är objektiv, för av naturliga skäl vill Svenskt näringsliv att det ska se ut på ett visst sett. att det ska vara så som rapporten säger att det är, eftersom det innebär att privata vårdföretag, som Svenskt Näringsliv arbetar för, kan hävda att det visst går att göra vinst utan att kvaliteten blir sämre.
Om nu vår fackliga organisation gjort en liknande undersökning hade den förmodligen sett annorlunda ut. Däremot hade inte heller den fackliga organisationen rapport kunna betraktas som objektiv. För de ska ju arbeta för medlemmar och då vill de att det ska vara på ett visst sätt.
Frågan behöver ställas om vår fackliga organisation har modet att ta in oberoende konsulter att intervjua personal om kvalitén, arbetsmiljön och vad en ökad bemanning egentligen skulle innebära. Deras utbildningsnivå och då även ta in oss som har en hel del att jämföra med, som 30 till 40 år i vården, Finns modet att ställa de rätta frågorna till oss, Svaren kanske inte blir bekväma och kan betyda åtgärder, för vi på SUSF tror att svaren finns som är objektiva. 

 

 

1 Comment

  1. Uskan Malin says:

    Tack och lov att SUSF finns, Nu förstår jag hur det hela hänger ihop! Snarare det hänger inte ihop alls.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *