Historik

Underordningen vi har i dag har skapats, hållits vid liv och inte följt de förändringar som hela spänningsfältet kring kvinnans roll i samhället har gjort. I det komplicerade spänningsfält där kvinnans roll i samhället blev en fråga i takt med en ekonomisk sjukvårdspolitik, där bristen på kvinnlig vårdpersonal blev påtaglig.Den medicinska utvecklingen, stigande sjukvårdskostnader och tack vare andra yrkesgruppers agerande har vi fått leva med en underordnad yrkesroll som lever kvar sedan 1940-talet.

Att bli betraktad som underordnad i dag är ett synsätt och en attityd som lever kvar och bygger på gamla omoderna traditioner och det är något vi anser har passerat bäst-före datum. Vi ser oss inte som underordnade.