Föreningen SUSF

SUSF är en yrkesförening och mötesplats för Sveriges alla undersköterskor och specialiserade undersköterskor. Tillsammans bildar vi nätverk, ser till att etiska principer, kvalitetsmärkning och vetenskap. utvecklar oss för att stärka vår professionen. Hos oss kan alla undersköterskor, oavsett inriktning och arbetsplats kunna utbyta kunskaper och erfarenheter. Här ska vi alla se till att vår professionella utveckling ska mötas av respekt.

Vår unikitet som förening är att vi erbjuder en grym gemenskap för landets alla undersköterskor och specialistundersköterskor. En unik enighet ska skapas som aldrig funnits tidigare över hela Sverige. Vår Föreningssida ska innehålla eget forum, bibliotek, skratt, och gemenskap. Forumet är till för alla specialist-och undersköterskor som är medlemmar. Studerande är välkomna och ska här kunna få stöd och hjälp i sina frågeställningar. Pensionerade kolleger ska kunna hitta sin plats här.Tillsammans blir vi starka.

Signum för oss alla är att vi är Qoola undersköterskor – som delar och kan träffas såväl i forumet, social media och i verkliga livet.

SUSF medverkar som remissinstans och i olika arbetsgrupper, bland annat tvärprofessionella möten på Socialstyrelsen ex.angående bildande av Traumanätverk. Vi ingår som referens om bl.a äldrevården på regeringskansliet