Vi har copyright

Vi har en symbol på vår hemsida som ser ut så här ©, det betyder att allt vi skriver,allt vi lägger upp alla dokument som vi har skapat är vårt och tillhör yrkesföreningen. Att plagiera kopiera utan att uppge oss som källa är respektlöst mot Sveriges alla undersköterskor. Det...

Två dagar kvar

Tiden går så fort, tänk det är ett helt år sedan sist och nu kommer vi att vara i Göteborg. Det här året har varit en kapplöpning med tiden, resor i Norden, utbildningsfrågor, artiklar som ska skrivas. Möten och åter möten. Vårt deltagande i planeringen av den Nationella kvalitetsplanen...

4 September VÅRDVRÅLAR vi

Den 4 September går vi ut i en demonstration i hela landet om alla nedskärningar i vård och omsorg. En samlad kraft i en gemensam action. Slut på rean– En annan vård är möjlig.  Undersköterskor är med och organiserar och har med sina krav på enhetlig utbildning, kompetenshöjning, karriärutveckling,...

Äntligen sommar

Sommar och semester något vi alla längtar till För många av våra kolleger som enbart blir erbjuden att arbeta på timmar är det högsäsong nu, de får under några knappa månader en fast lön. Så till alla er vill vi vi skicka extra mycket värme och säga TACK. Vi...

En stor action i en gemensam Kraft

Äntligen en gemensam kraft med samtliga yrkesprofessioner i vården och omsorgen Huka er beslutsfattare nu för nu ska vi ha rättelse, Rakryggade ska vi låta ropen skalla, tillsammans lyfter vi vården, Klicka på bilden och klicka i att du kommer.

Specialist-och undersköterskans skicklighet

Undersköterskan ska ha en bredd i sina kunskaper ha god kännedom om farmakologi,sjukdomslära, medicinsk omvårdnad och basal omsorg. Undersköterskan ska dokumentera patientens mående och vad som utförts. Inlevelseförmåga och medkänsla; Undersköterskan möter människor i olika stadier i livet, sjukdomar, skador vid livets början och livets slut. Människor som behöver undersköterskans...

Bollplank, samarbetspartner eller inget

 Att organisera sig är nyckeln till framgång, vi kan se tydliga bevis på det bland olika yrkesgrupper, Om vi tittar på oss undersköterskor spretar viljan lika mycket som utbildningen. Det finns ingen gemensam nämnare som lägger grunden till gemenskap över landet. Så har det alltid varit men behöver det fortsätta...

Undersköterskans 6:e sinne

Jag är helt övertygad om att undersköterskor har ett sjätte sinne, ni vet den där magkänslan som börjar som något gurglande och jagar en tills vi erkänner att den finns. Jag vet efter att jag tittar till någon av mina patienter extra mycket, jag observerar efter den där signalen...