Älskade sopgubbar!

Våra älskade sopgubbar vad jag avundas er solidaritet och lojalitet mot varandra. Ni har även med ert agerande visat hur Ojämställt vårt land är. Sopsvängen är en mansdominerad bransch och vården en kvinnodominerad bransch. Hur ska vi få jämställda löner!? För ni har visat mig att jag och mina...

Vi har copyright

Vi har en symbol på vår hemsida som ser ut så här ©, det betyder att allt vi skriver,allt vi lägger upp alla dokument som vi har skapat är vårt och tillhör yrkesföreningen. Att plagiera kopiera utan att uppge oss som källa är respektlöst mot Sveriges alla undersköterskor. Det...

Två dagar kvar

Tiden går så fort, tänk det är ett helt år sedan sist och nu kommer vi att vara i Göteborg. Det här året har varit en kapplöpning med tiden, resor i Norden, utbildningsfrågor, artiklar som ska skrivas. Möten och åter möten. Vårt deltagande i planeringen av den Nationella kvalitetsplanen...

Det är vår vård- Låt oss fixa den

Först kom vi – sedan behövdes vi – sedan tillförde vi – och efter det minskade vi! En evig snurrande karusell, där många föll av en efter en, vi behöver en stopp knapp, inte snart NU! Först föll våra lokalvårdare av, sedan las dessa uppgifter på sjukvårdsbiträdet som föll...

4 September VÅRDVRÅLAR vi

Den 4 September går vi ut i en demonstration i hela landet om alla nedskärningar i vård och omsorg. En samlad kraft i en gemensam action. Slut på rean– En annan vård är möjlig.  Undersköterskor är med och organiserar och har med sina krav på enhetlig utbildning, kompetenshöjning, karriärutveckling,...

En stor action i en gemensam Kraft

Äntligen en gemensam kraft med samtliga yrkesprofessioner i vården och omsorgen Huka er beslutsfattare nu för nu ska vi ha rättelse, Rakryggade ska vi låta ropen skalla, tillsammans lyfter vi vården, Klicka på bilden och klicka i att du kommer.

Specialist-och undersköterskans skicklighet

Undersköterskan ska ha en bredd i sina kunskaper ha god kännedom om farmakologi,sjukdomslära, medicinsk omvårdnad och basal omsorg. Undersköterskan ska dokumentera patientens mående och vad som utförts. Inlevelseförmåga och medkänsla; Undersköterskan möter människor i olika stadier i livet, sjukdomar, skador vid livets början och livets slut. Människor som behöver undersköterskans...

Bollplank, samarbetspartner eller inget

 Att organisera sig är nyckeln till framgång, vi kan se tydliga bevis på det bland olika yrkesgrupper, Om vi tittar på oss undersköterskor spretar viljan lika mycket som utbildningen. Det finns ingen gemensam nämnare som lägger grunden till gemenskap över landet. Så har det alltid varit men behöver det fortsätta...