4 September VÅRDVRÅLAR vi

Den 4 September går vi ut i en demonstration i hela landet om alla nedskärningar i vård och omsorg. En samlad kraft i en gemensam action. Slut på rean– En annan vård är möjlig.  Undersköterskor är med och organiserar och har med sina krav på enhetlig utbildning, kompetenshöjning, karriärutveckling,...

Äntligen sommar

Sommar och semester något vi alla längtar till För många av våra kolleger som enbart blir erbjuden att arbeta på timmar är det högsäsong nu, de får under några knappa månader en fast lön. Så till alla er vill vi vi skicka extra mycket värme och säga TACK. Vi...

En stor action i en gemensam Kraft

Äntligen en gemensam kraft med samtliga yrkesprofessioner i vården och omsorgen Huka er beslutsfattare nu för nu ska vi ha rättelse, Rakryggade ska vi låta ropen skalla, tillsammans lyfter vi vården, Klicka på bilden och klicka i att du kommer.

Äntligen

Nu har hemsidebygget blivit så pass färdigt att njutning återstår. Vi som arbetat med den är Vice.ordf.Jan och Ordf. Marianne. Vi satt och räknade efter och kom fram till att vi strukturerat hemsidan 3 gånger. Varje gång säger vi att det är sista gången, för det är ett enormt...

Nyhetssida

Här lägger vi alla nyheter och vad som är på gång.  vår hemsida är omgjord och vi som har arbetat med den Är Jan Höök och Marianne Stathin under glada tillrop från våra medlemmar Det är vi som är skribenter på SUSF; och vi kommer  att bli flera… Sveriges Undersköterska &...