Välkommen

Välkommen till en politisk, religiös och fackligt Obunden Yrkesförening

SUSF är en yrkesförening och mötesplats för Sveriges alla Undersköterskor och Specialiserade undersköterskor. Vi startade yrkesföreningen för att väcka till opinion och debatt.

Vi vill belysa undersköterskans breda kompetens och yrkesskicklighet

 

Genom att bli medlem medverkar du till;

 • Att verka för att utbildningen blir Nationell
 • Att aktivt tillvarata och sprida undersköterskors
  kompetenser och kunskaper
 • Att underskötersketjänster inte konverteras på annan
  yrkesgrupp
 • Att underskötersketjänster tillsätts med utbildade
  undersköterskor
 •  Att Undersköterskors intressen tillvaratas
 •  Att vara remissinstans i frågor som berör våra
  intressen i hälso- och sjukvård, kompetensförsörjning
  och utbildningsfrågor
 • Att medlemmar får verktyg att lokalt bevaka
  professionen i samverkan med olika organisationer
  och arbetsgivare i frågor som utbildning &
  uppvärdering av yrket
 • Att stödja medmänniskor & kolleger i landet för att
  motverka alla slags mobbingkulturer

Vill du besvara 2 stycken enkla klickfrågor nedan?  Tack på förhand!

Ska undersköterskor